вул. Миру, 8, м. Бахмут
Тимчасово переміщений в
м.Дніпро

Віримо в Перемогу!

Відділення

Інформація Викладачі Документи

Комп’ютерна інженерія

Завідуюча відділенням Завідуюча відділенням Мацнєва Олена Вікторовна
 • Галузь знань: 12 Інформаційні технології

  Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

  Освітньо-професійна програма: «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

   Стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх широке впровадження у всіх сферах нашого життя зумовили високий попит на фахівців, здатних не лише використовувати обчислювальну техніку для вирішення повсякденних робочих задач, але й налаштовувати її роботу, вдосконалювати апаратні та програмні можливості комп'ютерів, будувати надійні комп'ютерні системи та мережі.

  Саме ці компетентності здобувають студенти нашого коледжу, які навчаються за спеціальністю "комп'ютерна інженерія".

  Що знатиме випускник спеціальності «Комп'ютерна інженерія»:

        електронний базис сучасних обчислювальних пристроїв;

        логіку функціонування та побудови обчислювальних пристроїв;

        сучасні схемотехнічні рішення різних вузлів ПК;

        будову та принципи роботи різних архітектур комп'ютерів;

        принципи файлової та програмної організації провідних операційних систем;

        топології комп'ютерних мереж та засоби їх побудови;

        принципи системного програмування мовами високого та низького рівня;

        основи розробки веб-додатків;

        будову та принципи роботи периферійних пристроїв

  ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ У  КОЛЕДЖІ

  Випускник може працювати на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності на, займаючи такі посади:

        технік з обчислювальної техніки;

        помічник системного адміністратора;

        технік-програміст;

        веб-розробник;

        технік-електроник;

        системотехнік.

  Випускник може продовжити навчання:

  Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації у галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія» або спорідненою з нею.

  Рейтинговий список

Тахтарова Інна Анатоліївна

Тахтарова Інна Анатоліївна

 • Посада: Голова циклової (предметної) комісії
 • Дисципліни: Алгоритми та методи обчислень, Програмування
 • Категорія: Викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії», магістр
 • Освіта: Донецький державний університет 1994р. Математика. Математик. Викладач. Українська інженерно-педагогічна академія. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні. Інженер комп’ютерних технологій. Педагог, дослідник в галузі комп’ютерних технологій. 2009р.
Кравченко Тетяна Михайлівна

Кравченко Тетяна Михайлівна

 • Посада: Викладач
 • Дисципліни: Організація баз даних, Периферійні пристрої, Комп’ютерна логіка
 • Категорія: Викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
 • Освіта: Українська інженерно-педагогічна академія 1996р. Хімічна технологія тугоплавких металів та силікатних матеріалів інженер хімік-технолог Українська інженерно-педагогічна академія. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні. Інженер комп’ютерних технологій. Педагог, дослідник в галузі комп’ютерних технологій. 2009р.
Дяговець Ольга Володимирівна

Дяговець Ольга Володимирівна

 • Посада: Викладач
 • Дисципліни: Комп’ютерні мережі, Основи виробництва ЕОЗ
 • Категорія: Викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»
 • Освіта: Українська інженерно-педагогічна академія. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні. Інженер комп’ютерних технологій. Педагог, дослідник в галузі комп’ютерних технологій. 2009р.
Височин Олександр Анатолійович

Височин Олександр Анатолійович

 • Посада: Викладач
 • Дисципліни: Комп’ютерна електроніка
 • Категорія: Викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»
 • Освіта: Харківський державний університет радіоелектроніки 2000р. Інформаційні управляючі системи та технології. Аналітик комп’ютерних систем
Дяговець Євген Степанович

Дяговець Євген Степанович

 • Посада: Викладач
 • Дисципліни: Інформатика, Теорія ймовірності та математична статистика
 • Категорія: Викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»
 • Освіта: Донецький державний університет 1992р. Математика. Математик. Викладач математики, інформатики та обчислювальної техніки.